Biboden i Åminne

Bina är flitiga.


De samlar energiskt och bygger på vaxet i kupan.

Där förvaras honung. 


Sen skördas vaxkakorna, slungas av biodlaren

och ger nyttig honung.


Biodlaren måste också vara flitig.

För att skörda, slunga och serva bina.


En ren biprodukt är bivaxljus och

bivaxdukar att ersätta plastfolien med.

Bo Malmsten, Åminne, Värnamo

070-616 90 93

bo@biboden.se


www.biboden.se