Kalender

Här möts vi 2019



27 juli- 9 augusti

kl. 12.00 - 17.00.

Marknadsstugan Apladalen i Värnamo

  • utställning
  • försäljning
  • levande verkstad
  • lotteri


14 september

kl. 11.00 - 16.00.

Skördefest i Apladalen i Värnamo


Lördag 2 november kl.10-17

Hantverksutställning med Levande verkstad

Voxtorpsgården.

Ligger vid Voxtorps kyrka och hembygdsgård

på vägen mellan Värnamo och Bor.

  • Sopplunch
  • Levande verkstad
  • utställning
  • lotteri


8 december

kl. 14.00 - 18.00.

Julmarknad i Apladalen i Värnamo

Glada Hantverkare finns på flera olika ställen. Bl a i marknadstugan, kapellet och trossboden.